Logo

Reacties van deelnemers

" Harmen schept een vertrouwelijke en prettige sfeer waardoor ik de ruimte voelde om moeilijk bespreekbare zaken aan te kaarten, maar hij blijft professioneel en stimuleerde me om keuzes te maken in mijn loopbaan."

" Harmens meerwaarde verschoof van structuur aanbrengen in het begin, naar motiveren, coachen en inspireren in de laatste fase van het traject, het vinden van een nieuwe baan."

" Harmen is prettig praktisch, voldoende kritisch en vooral gidsend op eigen functioneren en eigen kunnen. Zo'n tocht is een aanrader, zelfs als je nog niet denkt te zijn vastgelopen."


" ik heb meer aan dit begeleidingstraject gehad dan aan de meeste cursussen die ik heb gevolgd, vooral in het nadenken over mijn ontwikkeling, het bewust ermee omgaan en dit ook in de praktijk brengen."

"... zijn enthousiasme werkt aanstekelijk..."

CMI gecertificeerd | Lid NOLOC

© Weelde - Disclaimer - Sitemap

CMI gecertificeerd | Lid NOLOC